نظرخواهی

انتصاب های استاندار جدید را برای پیشرفت استان چگونه ارزیابی می کنید؟

تازه های سایت

2. آذر 1397 - 16:52
مدت ها است که چاله چوله های ایجاد شده در سطح خیابان های شهر یاسوج صدای رانندگان را درآورده و آنان را سخت ناراضی و معترض کرده است، وجود این چاله ها که هر از چند گاهی نیز خسارت هایی را به خودروها وارد می سازد اما با این وجود، مشکل همچنان به قوت خود باقی است و گویی مجموعه مدیریت شهری و شهرداری به فکر راه حل اساسی برای پر کردن این چاله ها نیستند.

به گزارش پایگاه خبری چهارفصل؛ مدت ها است که چاله چوله های ایجاد شده در سطح خیابان های شهر یاسوج صدای  رانندگان را درآورده و آنان را سخت ناراضی و معترض کرده است، وجود این چاله ها که هر از چند گاهی نیز خسارت هایی را به خودروها وارد می سازد فریاد رانندگان را در آورده اما با این وجود، مشکل همچنان به قوت خود باقی است و گویی مجموعه مدیریت شهری و شهرداری به فکر راه حل اساسی برای پر کردن این چاله ها نیستند.

 

 

یکی از مهمترین ویژگی‌ هایی که یک شهر را از سایر شهرها متمایز می ‌کند و تاثیر زیادی بر منظر شهری دارد، آسفالت یکدست و مناسب خیابان ها است اما امروزه به هر کوی و برزن که می رویم آسفالت های چهل تکه و وصله شده ای را می بینیم و هنوز در فکر هستیم تا در چاله نیفتیم که موج های نارضایتی یکی یکی از زیر چرخ های ماشین رد می شوند.

 

 

مردم شهر یاسوج سالهاست که با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند، و در این میدان مبارزه همچنان چاله های خیابانی پیروز میدان و ساکنین شهر یاسوج مغلوب این مبارزه اند.

 

 

خیابان های کاشانی و بولواری که متصل به این خیابان ها و بولوار بویراحمد است در وضعیت اسف باری به سر می برد به گونه ای که وجود چاله های زیاد در این خیابان ها موج  نارضایتی ساکنین را در این فصل سرما و رانندگان تاکسی و بقیه افرادی که از این مسیر تردد دارند را به همراه داشته است.

 

 

وقتی به این خیابان ها ورود میکنیم به یاد جاده هایی می افتیم که 10 یا 15 سال پیش مسیرهای ورودی روستاییان به این شک بود، اکنون در مرکز کهگیلویه و بویراحمد خیابان های این شهر باید به گونه ای یکدست و بدون برجستگی باسد تا اگر زن بارداری خواست که برای سوار شدن به تاکسی و یا خودرویی دیگر شود بتواند با آرامش خیال در خودرو بنشیند و به نزد دکتر برود.

رفاه حال شهروندان از وظایفی است شهرداری یاسوج باید در زمینه مدیریت شهری در دستور کار خود قرار دهد، این درحالی است که شورای شهر یاسوج از چند سال گذشته و در ادوار شهردارهای سابق شروع به آغاز این نهضت نمود، گرچه برخی از قسمت های شهر یاسوج شامل این نهضت شد اما کافی نبوده و نباید به این بسنده کرد که اگر تعدادی از کوچه های شهر را آن هم نه به صورت کامل بلکه به شکل وصله زدن به آسفالت ترمیم نمودیم دل خوش کرده و احساس کرد که دیگر کارها به سرمنزل خود رسیده است.

 

 

هر از گاهی رسانه های یاسوج  در خصوص این موضوع قدیمی و تکراری قلم فرسایی می کنند اما اگر بخواهیم به تنهایی و فقط از وضعیت کل خیابان شهر یاسوج گزارشی تهیه کنیم قلم از نوشتن و زبان از بیان آن عاجز است لیکن با مدیریت صحیح و حساب شده می توان تا حد زیادی از این مشکلات را رفع کنیم.

 

تصاویر تکمیلی: 

نظرات کاربران

شبکه اطلاع رسانی دانا
قلم_گزینشی