نظرخواهی

انتصاب های استاندار جدید را برای پیشرفت استان چگونه ارزیابی می کنید؟

تازه های سایت

7. آبان 1393 - 13:04
گروهی از بسیجیان متشکل از بسیج جامعه پزشکی و بسیج سازندگی عشایر استان کهگیلویه وبویراحمد طی حرکتی جهادی اقدام به مداوای رایگان مردم روستای تنگ تامرادی شهرستان بویراحمد نمودند.

به گزارش چهارفصل، تیم جهادی شهید جلیل بسیج جامعه پزشکی استان به همراه  بسیج  سازندگی بسیج عشایر استان کهگیلویه وبویراحمد طی اردوی جهادی به منطقه تنگ تامرادی شهرستان بویراحمد اقدام به ویزیت و درمان رایگان روستانشیان این بخش از استان نمودند.

 

گفتنی است این تیم پزشکی با حضور تعدادی دکتر عمومی ، دندانپزشک ، فرمانده بسیج سازندگی عشایر ، بسیج جامعه علمی پزشکی  استان کهگیلویه وبویراحمد و برخی از اصحاب رسانه بسیجی استان اقدام به خدمت رسانی به این مردم محروم استان نمودند.

 

گوشه ای از تلاش های این گروه جهادی در روستای تنگ تامرادی شهرستان بویراحمد را در زیر مشاهده نمایید.

تلاش جهادی و بی منت بسیجیان به مردم روستای تنگ تامرادی شهرستان بویراحمد
تلاش جهادی و بی منت بسیجیان به مردم روستای تنگ تامرادی شهرستان بویراحمد
بسیج سازندگی عشایر استان کهگیلویه وبویراحمد
بسیج سازندگی عشایر استان کهگیلویه وبویراحمد
بسیج سازندگی عشایر استان کهگیلویه وبویراحمد
بسیج جامعه پزشکی استان کهگیلویه وبویراحمد
بسیج جامعه پزشکی استان کهگیلویه وبویراحمد
بسیج جامعه پزشکی استان کهگیلویه وبویراحمد
بسیج جامعه پزشکی استان کهگیلویه وبویراحمد
تلاش جهادی و بی منت بسیجیان به مردم روستای تنگ تامرادی شهرستان بویراحمد
تلاش جهادی و بی منت بسیجیان به مردم روستای تنگ تامرادی شهرستان بویراحمد
تلاش جهادی و بی منت بسیجیان به مردم روستای تنگ تامرادی شهرستان بویراحمد
تلاش جهادی و بی منت بسیجیان به مردم روستای تنگ تامرادی شهرستان بویراحمد
تلاش جهادی و بی منت بسیجیان به مردم روستای تنگ تامرادی شهرستان بویراحمد
تلاش جهادی و بی منت بسیجیان به مردم روستای تنگ تامرادی شهرستان بویراحمد
تلاش جهادی و بی منت بسیجیان به مردم روستای تنگ تامرادی شهرستان بویراحمد
تلاش جهادی و بی منت بسیجیان به مردم روستای تنگ تامرادی شهرستان بویراحمد
تلاش جهادی و بی منت بسیجیان به مردم روستای تنگ تامرادی شهرستان بویراحمد
تلاش جهادی و بی منت بسیجیان به مردم روستای تنگ تامرادی شهرستان بویراحمد
تلاش جهادی و بی منت بسیجیان به مردم روستای تنگ تامرادی شهرستان بویراحمد
تلاش جهادی و بی منت بسیجیان به مردم روستای تنگ تامرادی شهرستان بویراحمد
تلاش جهادی و بی منت بسیجیان به مردم روستای تنگ تامرادی شهرستان بویراحمد

نظرات کاربران

شبکه اطلاع رسانی دانا
قلم_گزینشی