نظرخواهی

آیا ازعملکرد مهدی روشنفکر در توسعه شهرستان های بویراحمد، دنا و مارگون راضی هستید؟

تازه های سایت

27. آذر 1394 - 23:25
عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج گفت:ما نگران آينده‎ايم؛ نگران آينده‎ی تحقيقات علمي و پژوهش‎هاي مؤثّر در توليد علم و موارد مؤثّر در پيش رفت و توسعه؛ زيرا كساني كه وارد دانشگاه مي شوند، حتّی الفباي تحقيق و پژوهش را هم بلد نيستند و دریغمندانه وارد دوره دكتري هم مي شوند كه با وضعيت كنوني، در دو دهه ديگر و شايد كم تر، ممکن است با بحران مواجه شويم.

دكتر علي اصغر غفوري، عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه یاسوج، در گفتوگو با خبرنگار چهارفصل به مناسبت هفتهی پژوهش اظهار كرد: در راستاي توليدات علمی، وضعيّت فعلي پژوهش و تحقيقات دانشگاهي كه در قالب مقالات علمي و طرح‌های پژوهشی استادان، پايان‌نامه‌هاي دانشجويان مقاطع کارشناسی ارشد و دكتري و نظایر آن ارائه‌می‌شود، وضعيّت نسبتاً مطلوب است؛ امّا از اين نگرانيم كه اگر با همين وضعيت پيش برويم، در آينده  نتيجهی لازم را خواهيم گرفت يا نه.

 

وي به وجود عواملي مؤثّر در پايين بودن كيفيت پژوهش هاي موجود و تحقيقات دانشگاهي اشاره كرد و گفت: برخي عوامل مؤثّر بر سیر اجرای ضعيف تحقيقات دانشگاهي، درخصوص پژوهش و علم وجود دارد كه بايد به اين عوامل توجه ويژه مبذول داشت.

 

راه پيداكردن دانش‌آموزان با رتبه و بنيهی علمي و تحصيلي ضعيف به دانشگاه‏، مهم ترين عامل گله مندی اعضاي هیئت علمي دانشگاه ها است

عضو هيئت علمي دانشگاه ياسوج درباره‌ی گله‌مندي اعضاي هيئت علمي از وضعيّت فعلي دانشگاه هاي كشور ابراز كرد: مهم ترين عاملي كه بسياري از اعضاي هیئت علمي دانشگاه ها از آن گله مندند و  روزبه‌روز تأثیر آن بر سیر توليد علم و رتبه‌ی علمي كشور مشخص‌تر مي شود، راه پيداكردن دانش‌آموزان ضعيف با رتبه و بنيهی علمي و تحصيلي ضعيف به دانشگاه‏هاست.

 

غفوري با انتقاد از  وضعيت نحوه‌ی پذيرش دانشجو در دانشگاه ها بيان كرد: در دانشگاه ها با وجود تعدادی از دانشجويان بااستعداد و فعال در زمينه  هاي آموزشی و علمی و پژوهشی با انجام تحقيقات خوب و ارزنده در میان کلّ دانشجويان، اعضاي هیئت علمي از سیر پذيرش دانشجو به سبك  موجود راضي نيستند.

 

وي تصريح كرد: حضور دانشجويان كم‌انگيزه در جلسات درس و نیز در انجام طرح‌های تحقيقاتي، بر ديگر دانشگاهيان تأثير منفي دارد و استادان هم مجبورند كم كم با اين مسئله كنار بیایند و درنتیجه  با سطح پايين علمی و تحصيلي مواجه مي شویم.

 

وي افزود: در مجموع مي توان گفت درصد كمي از  دانشجويان هستند كه فعاليت هاي علمي و دانشگاهي را با انگيزه انجام مي دهند و بر اساس همين هم دانشجويان با فشار نمره و... به انجام كارهاي علمي مي پردازند كه در نهايت کارهای آنها كيفيت قابل قبول را ندارد و به همین صورت هم به مخزن پايان نامه هاي دانشگاه راه پيدا مي كند.

 

عضو هیئت علمي دانشگاه ياسوج به عامل دوم در ضعف پژوهش هاي علمي اشاره كرد و گفت: دانشجويان ضعيف چون انگيزه‌ی قوي، روحيه‌ی پرسشگري و مطالبه‌گري، و روحيه‌ی انجام تحقيقات را ندارند و حتّی موجب پایین آمدن سطح كلاس هاي دانشگاه  می‌شوند، دانشگاه را به سمت انجام فعاليت‌های لازم براي رفع نيازها به جلو نمي‌برند.

 

وي افزود: اگر دلسوزي براي رسيدن به اهداف اصلي وزارت علوم، تحقيقات و فنّ‌آوري مد نظر باشد، نبايد افراد مسئله‌دار براي تصدّي سمت وزرات معرّفي شوند و نبايد رأي اعتماد به وزير اين وزرات اين همه سخت و دنباله دار باشد.

 

غفوري ابراز كرد: مبحث رأي اعتماد وزير علوم و معرفي چند نفر نشان‌دهنده‌ی اين موضوع است كه در نزد برخی مسئولان، وزارت علوم جايگاه اصلي خود را ندارد و وضعيّت فعلي این وزارت هم در حدّی نیست كه بتواند مسائل را حل كند و این دستگاه عظيم را به نحو مطلوب به چرخش درآورد.

 

وي ريشه‌ی نبود انگيزه و درك فضاي علمي توسط دانش‌آموزان را در خانواده و دوران مدرسه دانست و گفت: پشتيباني علمي و ارائه راهكار هاي لازم  در خانوده و مدرسه براي دانشجو انجام نمي شود و مدارس و خانواده ها خوراك علمي و فرهنگي لازم را برای آنان تهيه نمي كنند.

 

وی افزود: با توجه به پايه ضعيف دانشجويان كه به دوران قبل از دانشگاه، در كلاس هاي دانشگاه، دانشجويان واكنش هايي نسبت به مطالبات استادان براي انجام تحقيقات علمي از خود نشان مي دهند كه اصلاً قابل پذيرش نيست و اين وضعيت علمي و پژوهشي را به چالش مي كشد .

 

عضو هیئت علمي دانشگاه با گله از سیر كارهاي آموزش و پرورش براي تربيت نسل علمي آينده كشور گفت: از فعاليت هاي آموزش و پرورش در زمان فعلي با همه زحماتي كه مي‌كشند، راضي نيستيم؛ زيرا  افرادي از مدرسه به دانشگاه مي آيند كه از وضعيت خوب و قابل قبولي برخوردار نيستند.

 

وي افزود: ما نگران آيندهايم؛ نگران آيندهی تحقيقات علمي و پژوهشهاي مؤثّر در توليد علم و موارد مؤثّر در پيش رفت و توسعه؛ زيرا كساني كه وارد دانشگاه مي شوند، حتّی الفباي تحقيق و پژوهش را هم بلد نيستند و دریغمندانه وارد دوره دكتري هم مي شوند كه با وضعيت كنوني، در دو دهه ديگر و شايد كم تر  ممکن است با بحران مواجه شويم.

 

دانشگاه قابليت بيشتري دارد كه سطح كيفيت كاري را بالاتر ببرد و كارهايي ارائه دهد كه مشكلات كشور را حل كند

 

عضو هیئت علمي دانشگاه گفت: كشورهاي غربي هم به اين نتيجه رسيده اند كه  صرفاً صنعتي شدن در همه زمينه ها و پرداختن به جنبه‌های عملی دانش و فراموش کردن تحقیقات بنیادی و نظری مطلوب نیست و هم اكنون در دانشكده هاي صنعتي خود كرسي ها برقرار كرده و دانشکده‎هایي راه‌اندازی نموده‌اند و بخشي را به علوم انساني و تحقيقات بنيادي اختصاص داده اند.

 

وي افزود: همه پايان نامه ها كاربردي نيستند؛ بخشي كارها بنيادي اند و پايه اي علمي را طرح ريزي مي كنند؛ اما طرح‌ها  به اندازه نياز كشور كاربردي نيستند و بايد به اين موضوع بيشتر توجه شود.

 

از نظر تحقيقات كاربردي در جايگاه قابل قبولي قرار نداريم.

غفوري بيان كرد: برخی موضوعات پايان نامه ها به دليل نبود سامانه‎ای  منسجم و هماهنگ در كل دانشگاه هاي كشور، تكراري می‌شوند؛ اما در يك دانشگاه خيلي كم اتفاق مي افتد كه موضوعات تكراري كار شود؛ زيرا اعضاي هیئت علمي و مسئولان تحصيلات تكميلي دانشگاه به پیش‌گیری از تصویب موضوعات تكراري توجّه خوبي دارند.

 

وي از عوامل تكراري یا ضعیف بودن موضوعات و برخی طرح‎های پايان نامه ها در سطح کشور، به مشغله‎ی فراوان بیشتر استادان دانست و گفت: اشتغال استادان دانشگاه‌ها هم در داخل و هم در خارج از دانشگاه ها و نداشتن وقت و فرصت کافی در پیِ تعداد زياد واحدهاي تدريسي و تعداد پايان نامه ها ، امکان بررسي بيشتر و دقيق تر در کارهای علمی و پژوهشی را برای آنان محدود و درنتیجه از پرداختن عمیق به موضوعات جلوگیری مي‌كند.

 

عدم استفادهی درست و صحيح از نتايج كارهاي دانشگاهي

عضو هیئت علمي دانشگاه ياسوج درباره‌ی دلايل عدم استفاده از نتايج كارهاي دانشگاهيان گفت: حلقهی گمشدهای بين دانشگاه و صنعت، دانشگاه و صداوسيما، دانشگاه و تجارت، و دانشگاه و سياست وجود دارد كه اين مشكل بزرگ را در كشور ايجاد كرده است.

 

وي افزود: مراكز رشد و كارآفريني، بنياد علمي نخبگان، و برخی نهادها در تلاشاند كه اين حلقهی اتصال را ايجاد كنند؛ اما هنوز ضعيف عمل مي كنند و نتوانسته ايم از نتايج علمي و پژوهشي دانشگاهها در عرصه هاي مختلف به خوبي استفاده كنيم.

 

وي راه حل رفع مشكل را در استقبال سازمان‎ها و شرکت‌های بیرون از دانشگاه از نتايج كارهاي دانشگاهي دانست و گفت: بخش هاي ديگر مثل تجارت، صنعت، صداو سيما و ... بايد به سمت دانشگاه ها بیایند و نيازهای خود را در خواست كنند؛ زيرا منزلت استادان و پژوهشگران و وقت آنان مانع از این است که خودشان مستقیماً به بازار ورود پيدا كنند و برای ارائه‌ی نتايج كارهاي تحقيقي و پژوهشي خود به رای‎زنی و ... بپردازند.

 

 

وي با گلايه از ارائه بسته‌های آماده از نوشته‎ها و پايان نامه هاي برداشت‌شده از جاهای دیگر، در كافي نت ها و سرقت علمي گفت: سرقت علمي و ارائهی محتواهاي مقالات و پايان نامه ها توسط افراد سودجو  لطمهی بزرگي به آینده علمي و توسعهی كشور است و موجب تضعیف روحيه‌ی پژوهشگري ميشود.

 

نبود پارك علم و فناوري در استان نقصي بر پيشاني جامعه تحقيقاتي است

غفوری در ادامه به تأثيرات خوبی که ایجاد پارك هاي علم و فنّ‌آوري در استان می‌تواند به دنبال داشته‌باشد، اشاره كرد و گفت: وجود پارك علم و فنّ‌آوري به مثابهی باز شدن فضاي جديد علمي، ايجاد و تقويت روحيه پژوهشگري در فعالان حوزه علم است كه تحقيقات عملياتي و مهمّ و مؤثّر را به وجود مي آورد و نبودش نقصي براي جامعه‌ی تحقيقاتي و پژوهشي است.

انتهاي پيام/

نظرات کاربران

شبکه اطلاع رسانی دانا
قلم_گزینشی