نظرخواهی

انتصاب های استاندار جدید را برای پیشرفت استان چگونه ارزیابی می کنید؟

تازه های سایت

25. مهر 1396 - 19:28
کلوپ ها و مغازه های رایانه ای مملو از بازی های خارج از واقیعیت و آمیخته با خشونتی است که بطور کلی اخلاقیات را مورد تهاجم بی حد و حصر خویش قرار می دهند تا جاییکه در بنیان براندازی نهاد مقدس خانواده از هیچ تلاشی فروگذار نمی مانند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی چهارفصل؛ امروزه کمتر کسی از جوانان و نسل جدید پیدا می شود که از واژه گیم نت در عین بیگانکی، بیگانه باشد.  ورود بازی های رایانه ای و ناشناخته با روح و روان نوجوانان و جوانان این روزها مرز پرخاشگری را بوضوح تعریف و تفسیر می نمایند. گیم نت همان مرز ناشناخته شده ای است که برای مخدوش کردن آرامش جامعه در قالب بازی های مهیج و خشن سعی در برآشفته نهاد خانواده ها را مورد هدف قرار داده است.

کلوپ ها و مغازه های رایانه ای مملو از بازی های خارج از واقیعیت و آمیخته با خشونتی است که بطور کلی اخلاقیات را مورد تهاجم بی حد و حصر خویش قرار داده تا جاییکه در براندازی بنیان نهاد مقدس خانواده نهایت تلاش خویش را بخرج می دهند.

تلاش غرب و دنیای توحش سعی بر این دارد تا روح لطیف جوانان را مورد هدف بی مهری قرار دهد تا دنیای عاری از سلامت روح و روان را به مخاطره بیاندازد.

در این برهه حساس از زندگی کنونی و فضای اینترنتی نیاز مبرم می طلبد که خانواده ها احساس تکلیف نماید و با برخورداری از بصیرت اخلاقی صراط هموار زندگی کردن سالم را به فرزندان خود بیاموزند تا خدای ناکرده در دام شیاطین در کمین نشسته نیافتند.

اگر با کانال مرورگر اندیشه اتفاقات روزمره را به کنکاش نشینیم بوضوح آثار جرم و نابهنجاریهای اجتماعی را که در بین جوانان و نوجوانان شیوع پیدا کرده است در می یابیم. روابط ناسالم در اکثر ویدیو کلوپ ها، بازی های غربی رواج یافته همانا تلنگری می باشد برای به غارت رفتن تمامی داشته های ارزشی یک جامعه که این روزها مورد نقطه هدف دشمن زبون قرار گرفته است.

بازي هاي كامپيوتري را مي توان به دو گروه تقسيم كرد. گروه اول بازي هايي كه جذابيت دارند و علاوه بر ايجاد هيجان باعث تمركز، دقت و خلاقيت مي شوند وگروه دوم بازي هايي هستند كه صرفا هيجان دارند پس خواه ناخواه اثر مخربي بر ذهن كودك مي گذراند. اگر چه هيجان، نياز طبيعي كودكان در دوره هاي سني مشخصي است تا به رشد شخصيتي و عاطفي لازم دست پيدا كنند؛ اما نبايد منكر اين اصل شد كه به حس هيجان پذيري كودكان و نوجوانان بايد از طريق طبيعي پاسخ داده شود. بازي هاي خشن رايانه اي نه تنها نياز كودكان را براي هيجان تأمين نمي كنند بلكه باعث افزايش هيجان پذيري به شكلي نامناسب در آنها مي شود و پس از مدتي آنها رابا افزايش نياز نسبت به سطح محرك محيطي بالاتري براي واكنش نشاندادن، روبه رو مي كنند

.
تحريك پذيري و هيجان بيش از اندازه بازي هاي كامپيوتري باعث بي حالي و كاهش انرژي در كودكان شده، در نتيجه كودك شروع به بدخلقي، بهانه گيري، توقعات بي جا، اذيت و آزار ديگران و حتي پرخوري مي كند. اين در حالي است كه اگر خانواده ها نياز به هيجان كودك خود را با استفاده از ورزش، فرستادن او به باشگاه ورزشي، تشويق به بازي هاي دسته جمعي و ايجاد امكان آن در فضاهايي مانند پارك را به وجود آورند، در حقيقت به فرزند خود فرصت داده اند تا با اعضاي جامعه تعامل بيشتري برقرار كند، خوب را از بد تشخيص بدهد و فرصت تجربه اندوزي داشته و علاوه بر هم كلام شدن با هم بازي خود، با مفاهيم نظم و انضباط آشنا شود

.
بررسی نوع بازی‌های رایانه‌ای کودکان و نوجوانان نشان می‌دهد که اغلب بازی‌ها از نوع خشن می‌باشند. در واقع در میان بازی‌های رایانه‌ای خشن از هر پنج بازی که برای کودکان شش سال و بالاتر مناسب تشخیص داده شده است در سه بازی به ازای کشتن یا صدمه زدن به کاراکتر رایانه‌ای امتیاز کسب می‌شود.                   .

این‌گونه بازی‌ها می‌توانند باعث بروز رفتارهای ضد اجتماعی، ناسازگاری و اضطراب در کودکان شوند و پس ازمدتی با نوجوانان و جوانانی مواجه خواهیم شد که خالی از هرگونه عواطف انسانی      هستند.                                                                                                                                                                                                             .

کارشناسان معتقدند تنها برنده بازی‌های رایانه‌ای نه کودکان و نوجوانان بلکه طراحان، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذارانی هستند که از افکار پاک و بی‌آلایش نوجوانان برای اغراض و اهداف سیاسی و شوم خود استفاده می‌کنند.                                                                                                                                                                                              

در این برهه حساس از زندگی کنونی و فضای اینترنتی نیاز مبرم می طلبد که خانواده ها احساس تکلیف نماید و با برخورداری از بصیرت اخلاقی صراط هموار زندگی کردن سالم را به فرزندان خود

یاموزند تا خدای ناکرده در دام شیاطین در کمین نشسته نیافتند                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                            

 به هرحال وجود بازی های رایانه ای وتاسیس گیم نت های متعدد که جوانان و نوجوانان را به خارج از منزل می کشاند بدون تردید آنها را در فضایی قرار می دهد که با انجام بازی های خشن و مخالف با عرف اخلاقی روح و روان آنها را مورد تهاجم شخصیتی خلاف واقع قرار می دهد. نیاز ضروری می طلبد با شناخت روح فرزندان خویش آینده آنها را در دنیای واقعی و موافق با اخلاقیات اسلامی تربیت نماییم تا در این دنیای پرهیاهو  سراسر تبلیغاتی از بازیهای سودآور برای کمپانی های غرب که هیچ منافاتی با درست زیستن ندارند رهایی یابیم و آینده آنان در فضایی سالم و سراسر پر از مهر و عطوفت رقم زنیم.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

پایان گزارش/ الف                                                                                                                                                                                             
 

نظرات کاربران

شبکه اطلاع رسانی دانا
قلم_گزینشی