نظرخواهی

انتصاب های استاندار جدید را برای پیشرفت استان چگونه ارزیابی می کنید؟

تازه های سایت

21. آبان 1396 - 13:50
گرفتار شدن مسئولان عربستانی در یمن و اکنون با تفرقه افکنی در بین مسلمانان لبنان و استعفای اجباری سعدالحریری از نخست وزیری، نشان از اوج بی اعتباری کشوری را دارد که در هیچ جای دنیا قابل قبول نمی باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی چهارفصل؛ گرفتار شدن عربستان  در باتلاق یمن و فراری دادن منصور هادی بعنوان کارنامه ناموفق و دیکته تحمیل شده از سوی غرب و استعمار، روی خوش به پادشاهان خوش مشرب ریاض نشان نداده است. هر چه زمان می گذرد وضعیت سیاسی عربستان بیش از پیش بحرانی تر می گردد، روزگار دوران جاهلیت آنقدر رو به افول و سستی گراییده است که این روزها در نظام پادشاهی این کشور تعادل و توازن جای خویش را به هرج و مرج و سیاستی با بوی نفت می دهد.

بدون شک باید داستان های سریالی فراری دادن مسندهای وزراتی در کشورهای عربی امروز را تراژدی غم انگیز عمرو عاص گونه زمانی دانست که فی الحال در کشورهای مظلوم یمن و لبنان قابل تکرار می باشد. نبود بصیرت و عدم دید کافی در برنامه رو به جلو و آینده مسبب گردیده است که هر روز عربستان خودش را عاجزتر از دیروز می داند.

کشوری که با خرید پیشرفته ترین سلاح های جنگی و ارتش اجاره ای استکبار تحمیلی و غرب کاری از پیش نبرده است بلکه با قدرت گیری مبارزان یمنی با موشک های ساخته دست خویش  بهم می ریزد در نوع خویش قابل تامل می باشد.

نا کارآمدی سیاست غرب به همراه نوکران حلقه بگوش در سوریه و عراق و برچیده شدن تکفیریون بدست سربازان احد و خندق، امروز در حال تنوع دیگری از شگرد بی پایه اساس خویش با نام اسلام معتدل می باشند که هیچگونه سنخیتی با روح و تعالی اسلام ناب محمدی ندارد.

کیفیت پایین نیات شوم و رذل گونه شیطان رجیم آنقدر در مرز افول ارزشی و تکریم مقام انسانی قرار می گیرد که داعش را با نام اسلام و گردن زدن مظلومان عالم دری از درهای بهشت را در نظر عموم ترسیم می نمایند.

به گفته کارشناسان و صاحبان تاریخ و منظر، عربستان بعنوان دست آویز و بی اختار از همه چیز در حال گور کندن خود بدست خویش می باشد که این به قیمت قطره قطره نفت این دیار تمام خواهد شد. عربستان نمی خواهد بفهمد و درک کند که تاریخ در حال تکرار سرسپردگانی می باشد که همچون صدام و دیگر ایادی بله قربان های غرب باید روزی از سوراخ موش با خفت و خواری بیرون آورده شوند و آنگاه در سرنوشتی نامعلوم به زباله دان تاریخ سپرده شوند.

گرفتار آمدن مسئولان ناکارآمد عربستان و اکنون با تفرقه افکنی در بین مسلملنان لبنان و استعفای اجباری سعدالحریری از نخست وزیری، نشان از اوج بی اعتباری کشوری را دارد که در هیچ جای دنیا قابل قبول نمی باشد.

هزینه سرسآم آور غرب به همراه عربستان و دیگر کشورهای منطقه درایجاد شاهراه حیاتی صهیونیستی­-سعودی که به شکست ذلیل آور منجر گردیده و نیروهای جبهه مقاومت،مقاوم تر از دیروز بر تمامی ترفندهای دشمن مهر یاس و باطل حک نمودند خودش گواه بر ورشکستگی سیاسی این کشور بی کیفیت در روند سیاسی می باشد.

به هرحال آنچه در اوضاع کسالت آور خاورمیانه مشهود و آشکار می باشد همانا پرسه زدن های مسئولان کشورهای غربی در جهت برآشفت کردن شعله تفرقه و نیرنگ در بین مسلمانان و مبارزه جدی با ذات اسلام که همواره با تبعیت از ائمه و پیشوایان خویش از پانزده قرن پیش تا الآن ندای "هیهات و منالذله" را سر داده اند.

 اسلام ناب محمدی با هیچ قانون و دست نوشته های منشوری و طرف قرار داد با استعمار کنار نخواهد آمد و تا دنیا برقرار است اسلام عاشورایی با یزیریان زمان قابل مسامحه و تعامل نمی باشد. بدون تردید شریف ترین مردمان عالم همواره در برابر یوغ بی قید و بند نظام استکبار قد علم خواهند کرد تا هیچگاه سرزمین خدا از حضور بلامنازع شیطان صفتان چیره نگردد.

بدون شک در روز موعود حضرت صاحب الامر از راه خواهد رسید و بر تمامی نالوطیان هالو صفت تیغ عدالت را برخواهد کشید و در زیر نیام فرج و گشایشش جهان را پر از عدل و داد خواهد نمود.

انتهای پیام /

نظرات کاربران

شبکه اطلاع رسانی دانا
قلم_گزینشی