نظرخواهی

انتصاب های استاندار جدید را برای پیشرفت استان چگونه ارزیابی می کنید؟

تازه های سایت

18. دى 1396 - 6:58
اقدامات منحصر به فرد وزیر با کیاست ایرانی چنان مورد توجه و الگو قرار گرفته بود که همین اقدامات انقلابی و ملی امیرکبیر قهرمان مبارزه با استعمار، سبب شد که درباريان فاسد و خودخواه با او دشمنی كردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی چهارفصل؛ میرزا محمدتقی خان فراهانی چنان در تاریخ می درخشد کخ هیچگاه گذشت زمان باعث نشده است که تمدن نخبه پرور و میهن دوست ایران زمین نام نیک امیرکبیر را از یاد ببرد، بلکه هر روز که زمان می گذرد بیش از پیش جای خلاء امیرکبیرها احساس گردد و با توسل به منشور اخلاقی این بزرگمردان، هر ساله یاد و خاطرات شان گرامی داشته می شود.

 

ورود امیرکبیر به عرصه سیاست و اصلاح مملکتی از وی خاطراتی به جای گذاشته است که در طول تاریخ دو هزار و پانصد ساله تمدن ایران زمین، تاکنون چنین شخصیت وطن دوست و مصلح د رامور خیر مردم به خود ندیده است و در این راه از محمدتقی فراهانی نمونه ای الگو و بی نظیر ساخته است.

 

اقدامات منحصر به فرد وزیر با کیاست ایرانی  چنان مورد توجه و الگو قرار گرفته بود که همین اقدامات انقلابی و ملی امیرکبیر، قهرمان مبارزه با استعمار، سبب شد که درباريان فاسد و خودخواه با او دشمنی كردند تا اين که فرمان عزل و قتل امیر کبیر را از ناصرالدین شاه خودكامه گرفتند و او را در حمام فین کاشان به شهادت رساندند.

 

تأسیس دارالفنون - نشر علوم جدید - ترویج صنایع جدید - فرستادن ایرانیان به خارج برای تحصیلات و تدریس در ایران - ترویج ترجمه و انتشار کتب علمی - ایجاد روزنامه و انتشار کتب- مبارزه با فساد (که چون مرضی مزمن در همه شئون زندگانی ایران رخنه کرده بود) - تقویت بنیه اقتصادی کشور- استخراج معادن - بسط كشاورزي و آبیاری - توسعه تجارت داخلی و خارجی- کوتاه کردن دست اجانب در امور کشور - تعیین مشی سیاسی معینی در سیاست خارجی- اصلاح امور مالی و تعدیل بودجه- ایجاد امنیت و استقرار دولت - تنظیم و سر و سامان دادن به قشون ایران - ایجاد کارخانه‌های اسلحه‌سازی - اصلاح امور قضایی - تأسیس چاپارخانه – تاسيس بيمارستان و...از اقدامات عالیه امیرکبیری بود که این روزها به عنوان انقلاب اقتصادی در تمامی شئونات زندگی از وی الگو برداری می شود.

 

انعطاف پذیری و خواسته همیشگی اش در جهت خیر و صلاح و مملکت چنان ملموس و برای مردم قابل اعتماد بود که با پول دوستی و رشوه گیری آن زمان به مقابله پرداخت و دستورات کشورهای تطمیع گر را برای دست درازی به منابع ملی و میهنی باطل و رد می نمود.

 

در استحکام اخلاقي او ترديد نيست، و مظاهر عيني آن گوناگون است. يک جنبه اش اينکه در عزمش پايدار بود. نويسنده صدرالتواريخ که زير نظر اعتمادالسلطنه اين کتاب را پرداخته مي گويد: اين وزير هم در وزارت مثل نادر شاه بود.... هم مانند نادر عزم ثابت و اصالت رأي داشته است". در موردي که نماينده انگليس خواست رأي امير را عوض کند، خود اعتراف دارد که سعي من و کوشش نماينده روسيه، و تلاش مشترک ما همه باطل است و کسي نميتواند ميرزا تقي خان را از تصميمش باز دارد.

 

برهان استقلال فکری امیرکبیر همين بس که در کنفرانس ارزتةالروم بارها دستور حاجي ميرزا آقاسي را که مصلحت دولت نمي دانست، زير پا نهاد. شگفت اينکه حتي امر محمد شاه را نيز ناديده مي گرفت و آنچه را که خير مملکت تشخيص مي داد، همان را مي کرد. بي اثر بودن پافشاريهاي روس و انگليس و عثماني در رأي او، جاي خود دارد. اما يک دندگي بي خردانه نمي کرد. حد شناسي از خصوصيات سياسي اوست و چون مي ديد سياستي پيشرفت ندارد، روش خود را تغيير مي داد.

 

ظهور امیرکبیر توانست به دیکتاتورهای روزگار بفهماند که میهن پرستی و دلسوزی برای وطن به هیچ برهه و زمانی تعلق ندارد و گاهی اوقات در بدترین شرایط سیاست های کپ زده و حاکم می توان قد علم نمود و با رفتار و عملکردهای منحصر بفرد خود، راز بهتر زیستن و خوب و بودن را نگریست و برای پایه ریزی چرخه یک زندگی سالم نهایت تلاش و حمیت را به خرج داد.

 

امیرکبیر را به مناعت طبع مي شناختند که این خصیصه از مظاهر غرور نفساني اش بود، و به خواري تن در نمي داد. نماينده انگليس ضمن اينکه به حيثيت خواهي و حساسيت ميرزا تقي خان در روابط با بيگانگان اشاره مي کند، مي گويد: هيچ گاه حاضر نيست رفتار متکبرانه کسي را تحمل کند. حتي وقتي که مورد بي مهري شاه واقع گشت و زمان عزلش فرا رسيد، حيثيت پرستي خود را از دست نداد و به شاه نوشت: اگر حقيقة مقصودي دارند، چرا آشکار فرمايش نميفرمايند... بديهي است اين غلام طالب اين خدمات نبوده و نيست و براي خود سواي زحمت و تمام شدن عمر حاصلي نمي داند.

 

و امروز که به جهان سیاست نظری می افکنیم به وضوح می بینیم که جای خالی امیرکبیرها خالی است و برای رسیدن به عزت ملی و ارج گذاشتن به تاریخ و تمدن ریشه دار ایرانی باید در آرزوی امیرکبیرها گریست، همچنان که وی در مقابل جهل و خرافات آن زمان این مردم به لابه و زاری پرداخت.

 

روزگاری که همان استعمارگران طمع خوار برای دست درازی به کشور ایران از هیچ ترفندی فروگذار نبودند چه بسا باز با ظهور امیرکبیرهایی توانا باشیم از کیان و قداست این سرزمین که دستاورد خون هزاران شهید است صیانت نماییم و این همان آرزوی دیرینه سرزمین متبلور شده  در کیاست و دانایی بزرگمردانی است که امروز در بزرگداشت آنان حسرت به دل می نماییم. یادش گرامی باد

انتهای پیام /

 

نظرات کاربران

شبکه اطلاع رسانی دانا
قلم_گزینشی