نظرخواهی

انتصاب های استاندار جدید را برای پیشرفت استان چگونه ارزیابی می کنید؟

تازه های سایت

23. دى 1396 - 10:20
آنچه در در دولت دوازدهم مشهود گردیده؛ همانا واریز 26/600 هزار تومان سود سهام عدالت به حساب افراد چشم انتظار است که هیچگاه در باورهایشان به همین راحتی نمی گنجد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی چهارفصل؛ تاریخ واگذاری سهام عدالت، دوران پر فراز و نشیبی است و در این راه پر پیچ و خم و بدون سود باید مثنوی هایی از سر دردنامه سرود. شیرینی واگذاری سهام عدالت هنگامی در کام شیرین طبقه های پایین جامعه به حلاوت نشست که همین مردم در در دوره دولت نهم با صف های طویل و به هم فشرده در جلوی ساختمان های تازه تاسیس شده سهام عدالت برای رسیدن به نام نویسی و پر کردن فرم های مربوطه چقدر بی قرار ی می کردند.

 

سهام عدالت همان سهام شرکت های دولتی است که منبع درآمد دولت می باشند و دولت بدین طریق می خواهد بخشی از درآمدهای خود را بلاعوض به مردم واگذار کند، سهام عدالت نوعی یارانه است که طبق نظر دولت نهم، از طریق شرکت های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار می شود.

دولت هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرده است. هیات وزیران در جلسه آبانماه 1385 بنا به پیشنهاد شماره 31168 مورخه مهرماه همان سال  وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده(9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوبه 138 آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت را تصویب کرد.

فریاد از سر شوق این مردم که با هر ملالتی خود را برای رسیدن به این وادی سراب گونه چنان به دل می نشست که شوق و ذوق آنان ما را به سرانجام "الرحم الراحمین" نزدیکتر می نمود. باید در آن برهه های حساس و طاقت فرسا می بودی تا می دیدی که ببینی اشتیاق مردم درمانده از داستان محرومیت چنان از سر و دوش هم بالا و پایین می آمدند که لحظه ای تردید و شک را به منزله جا ماندن از تمامی بذل و بخشش هایی می دانستند که واماندن از آن خسرانی ست که در زندگی انسان بی برکتی خواهد آورد.

 

اگر بخواهیم این همه هیاهو، خرج و وقت تلف کنی را در قصه سراسر درد و درازمان به  تلنگر نشینیم بدون شک این همان آرزوهای برباد رفته ای است که  این روزها در کهکشان ها به دنبال آن می گردیم و آنگاه چون خوابی چرت آسا در فکر و خیال مان ربوده خواهد شد. به راستی در پشت این سناریوی غیر قابل باور به کدامین دردنامه باید گریست!

با پایان یافتن عمر دولت نهم و دهم و جسته و گریخته پرداخته شدن به موضوع سهام عدالت، آنچه در در دولت یازدهم و دوازدهم مشهود گردیده؛ همانا واریز 26/600 هزار تومان به حساب افراد چشم انتظار که هیچگاه در باورهایشان به همین راحتی نمی گنجد. مقدار واریزی مورد رحمت دولت را که تنها با یک جین تخم مرغ هم معاوضه نمی شود باید سرشک غم بارید و در این قصه افسانه ای جای پایی برای ندارمی در تنگناهای روزگار بیش از پیش باز نمود.

 

و حال بعد از کش و قوس های زیاد و حرف و حدیث های بسیار در مورد سهام عدالت و نحوه خوب یا بد بودن این برنامه، دیدگان جا مانده از جاده انتظار روز موعود فرا رسید و با واریزی ناچیز و قابل تامل، حرف و حدیث هایی در پی این همه سال انتظار برای خود برجای  گذاشته است.

 

به هرحال اگر بخواهیم این واقعه جانسوز را به روایت تاریخی بسراییم؛ همانا اتفاقی ست ناگوار و دردناک که مردم فقیر و بی پیرایه بعد از این همه چشم انتظاری و وقت تلف کردن ها، حتی اصل پول خودشان را که با باز کردن حساب و دخل و خرج های جانبی به آنها بازگردانیده نشده است. سود سهام عدالتی که در عین بی عدالتی به قانون نانوشته ای تبدیل شده است و معلوم هم نیست که در پشت این سناریوی غم انگیز چه چیزی حاصل گردد و بر تمامی آرزوهای برباد رفته این ملت صحه بگذارد.

انتهای پیام/

نظرات کاربران

شبکه اطلاع رسانی دانا
قلم_گزینشی