تب‌های اولیه

سید ابراهیم رئیسی
66% (48 رای)
حسن روحانی
34% (25 رای)
سید مصطفی میر سلیم
0% (0 رای)
سید مصطفی هاشمی طبا
0% (0 رای)
اسحاق جهانگیری
0% (0 رای)
تمام آرا: 73