تب‌های اولیه

سید ابراهیم رئیسی
68% (47 رای)
حسن روحانی
32% (22 رای)
سید مصطفی میر سلیم
0% (0 رای)
سید مصطفی هاشمی طبا
0% (0 رای)
اسحاق جهانگیری
0% (0 رای)
تمام آرا: 69