تب‌های اولیه

اشتغال
34% (22 رای)
رفع محرومیت
8% (5 رای)
جلوگیری از سیاست بازی
5% (3 رای)
مبارزه با پارتی بازی
53% (34 رای)
تمام آرا: 64