تب‌های اولیه

اشتغال
37% (11 رای)
رفع محرومیت
0% (0 رای)
جلوگیری از سیاست بازی
7% (2 رای)
مبارزه با پارتی بازی
57% (17 رای)
تمام آرا: 30