نظرخواهی

آیا ازعملکرد مهدی روشنفکر در توسعه شهرستان های بویراحمد، دنا و مارگون راضی هستید؟

تازه های سایت

18. دى 1395 - 2:08
مردم وقتی که نمی دانند از آنها چه انتظاری می رود(شرایط بی هنجاری)، بیشتر احتمال دارد که خود را بکشند. افزایش میزان خودکشی ناشی از بی هنجاری، تابع آشفتگی اجتماعی است.

به گزارش پایگاه خبری چهارفصل، امیل دورکیم جامعه شناس معروف فرانسوی در اثر معروف خود به نام "خودکشی" نسبتی بین خودکشی و بی هنجاری برقرار می کند.

 

مردم وقتی که نمی دانند از آنها چه انتظاری می رود(شرایط بی هنجاری)، بیشتر احتمال دارد که خود را بکشند. افزایش میزان خودکشی ناشی از بی هنجاری، تابع آشفتگی اجتماعی است.

در چند سال اخیر خودکشی در کهگیلویه و بویراحمد رشد چشمگیری داشته است. این امر به ویژه در بین جوانان شیوع یافته است.

جوانان کهگیلویه و بویراحمد هیچ تعریف مشخصی از هویت خود ندارند. آشفتگی هویتی به آشفتگی اجتماعی می انجامد.

شرایط گذار از بافت بومی و سنتی به تجدد و شهری شدن در کهگیلویه و بویراحمد بسیار وخیم است. خودکشی تنها یکی از آفات این گذار است.

اکنون در استان صد در صد شیعه که در نسبت تعداد شهدا به جمعیت خود رتبه اول کشور را دارد، در بیکاری نیز رتبه اول است.  خودکشی و طلاق نیز به شدت در حال رشد است.

شرایط آشفتگی شرایط بحران است. چرا کسی به فکر مدیریت شرایط بحران نیست؟

نظرات کاربران

شبکه اطلاع رسانی دانا
قلم_گزینشی