نظرخواهی

آیا ازعملکرد مهدی روشنفکر در توسعه شهرستان های بویراحمد، دنا و مارگون راضی هستید؟

تازه های سایت

16. آذر 1393 - 9:42
شهید عین الله دهراب پور از شهدای استان کهگیلویه وبویراحمد فردی بود که در دوران قبل از انقلاب اسلامی با همکاری دکتر لنکرانی در استان فارس اقدام به نصب اعلامیه بر روی دیوار ها می نمودند.

به گزارش چهارفصل، شهید عین اله دهراب پور متولید 17 اردیبهشت 1345  شهرستان بویراحمد در تاریخ 3 مردادماه 1362 در درگيرى مستقيم بادشمن-توسطدشمن‌درجبهه نبرحق علیه باطل به درجه رفیع شهادن نائل شد.

 

  گفتنی است شهید دهراب پور از جوانان کهگیلویه وبویراحمدی بود که در طی دوران تحصیل در دانشگاه و در رشته پزشکی قبول شد و برای دفاع از انقلاب اسلامی به میدان  جنگ حق علیه باطل رفت.

 

شهید عین الله دهراب پور

 

  شهید دهراب پور در دوران قبل از انقلاب به همراه دکتر کامران باقری لنکرانی، وزیر سابق بهداشت و درمان ارتباط تنگاتنگی داشته بود به گونه ای که در دوران تحصیل به همراه وی  اقدام به توزیع اعلامیه های حضرت امام خیمینی(ره) و چسباندن این اعلامیه ها در سطح شهر می نمودند.

 

به گفته برخی از دوستان شنیدیم که حتی شهید برای درج اعلامیه حضرت امام (ره) در زمان قبل از انقلاب بر روی دیوارها به دلیل اینکه قدشان زیاد بلند نیود بر دوش هم سوار می شدند تا اینکه اعلامیه ها را بر روی دیوار بچسپانند که در یکی از این موارد شهید با همکاری دکتر لنکرانی اقدام به چسباندن اعلامیه ها نمود.

 

شهید عین الله دهراب پور در وصیت نامه ای که برادرش می نویسد مطالب مهمی از عشق و ارادت خود برای رفتن به جنگ و توصیه به دوستان و خانواده خود را قبل از شهادت اشاره نموده است که در زیر به بخشی از این موارد اشاره می کنیم.

 

شهید عین الله دهراب پور

 

انسـان تا خود را از خدا نداند هيچ وفت به فكر مرگ وسفر به آن دنيا نمى افتد صابرين وصالحين‌آنهایى هستندكه وقتى مصيبتى براى‌آنها واردمي شود مي گويند ما ازخـدائيـم وما بفرمان خداهستيم مـا درخـدا خـلاصـه ميشـويـم و بطور كلى چيزى از خود نداريم ما وابسته بـه‌ اوئيـم واوست كه هروقت خواست ما را بسوى خودش مي برد.

 

ثانيا  انسانها امانتى هستند هروقـت‌ دلـش  خواست‌ آن امانت را مي برد.پس اى ياردرس  بگير كه خداوند هرلحظـه‌ آزمايشگراست تا انتخاب كند صابرين وصادقين...... را وبفهميم كه مـاهمگـى از خـدائيـم واوست كه صاحب اصلى است مادر نزد پدروماردها اماناتى بيش‌ نيستيم و زمانى ميتوانيم به خود بگوئيم مومن وصابره.... که اين امانات را بـدرستـى‌ بـه آنهـا  بدهيم وخيانتى دردادن‌ آن نكنيم.

 

 اى برادرم به پدر و مادرم بگو  كه خودمان امانت هستيـم‌ و همه از اوييم كه هر وفت خواست ما  را مى برد  پس اى پدر و مادر در دادن امانت‌ دريغ نـورزيد تا خداى نكرده موجب خشم خدا نگرديد و امانت خود را با كمال آرامش و خونسردى وخوشروئى بـدهيـد تـا در پيشگاه خداوندى روسفيد و رستگار باشيد.

 

به هـر حـال برادر تو استاد من‌ هستى واز اينكه چيزى مى نوشتـم ببخش زيرا كه من كوچكتر از ان هستم كه آينده را به جنابعالى بگويم وبه هرصورت مرا ببخش. وقت آن رسيده تا خانواده ما دربوته آزمـايش قرارگيرد، بنده مي خواهم وارد سفر  شـوم و اين سفـرنيزخيلـى طولانى است آذوقه  فراوان مي خواهد و من ميـروم تا آذوقه اى بدست‌ آورم وتوشه ‌آن دنيـاى خـود را تهيه‌ نمايم.

 

بطوركلى بـرادر جـان مـن عاشق شده ام واز اينكه ميدانم كه درك ميكنى معشـوقـم كـيسـت خيلى خوشحالم ،معشوق من‌ و ما ومعشـوق تـو يكى است معشوق‌ ما رزمندگان يكى‌ است  و آنقدر عشقم بدرجه بالا رسيده كه اصلا" مهلت‌ نمي دهـد ، انـقـدر خواستار ملاقات با معشـوقم هستـم كـه‌ قـرار ندارم معتقدم كه خيلى به خودم ظلم كرده ام ولى آنهـم  بخاطر مسائلى بود شايـد يكى از آن مسائـل بخـاطـر جنابعالى است جدا" من تصميـم داشتـم كـه قبل از عيد به جبهه بروم‌ ولى نميدانم چرا شايد به اين خاطر كه شايسته نبودم نتوانستم  بروم تصميم گرفتم كــه  عيد بروم و بخاطر حملـه شديـد نتوانستـم باز گردم و باز تصميم گرفتم كه بعد ا ز عيـد روم كـه مسئلـه جنابعالى وجبهه  براى بنده مشكلى شد.

 

 پيش خودم فكـر كردم تمام مسائل را بررسى كردم و خـودم را قانع ساختم شايد خدادلم را آرامش داده بـود كــه به جبهه روم وخيلى تلاش كردم و اينطرف و آنطرف رفتم ولى تاكنون نتوانسته ام به جبهه بروم خود را تعصبى‌مي دانم و گرنه تا حالا خدا كارى برايم كرده بود اتفاقا" اين مسئله را شايد خيرى باشد والخيرما فى وقع وبانه زياد ناراحت نيستم وپيش خودم گفتم كه‌ يار من  الله است  پس اين  مسا ئل‌ را بايد فراموش كنم هم شما از اين مسئله چيز بدى برداشت‌ نكنيد و آن را لاابالى گرى وبى بندوبارى بنده.  

 

  به هرحال برادر جان ، مثل اينكه خداتعالى‌ كمـك كرده وقلبم را تسكين داده ومي خواهد مرا بسوى‌ خود بربايد از اين باب خيلى‌خوشحالم كه  باز نعمتـى  اسـت  كـه خداوند به بندگان خويش داده حـال كـه ايـن مسئله پيش‌ آمده وبا توجه به نوشتـه‌هايم در صفحه 1 و 2 برادر ترا بخدا بگذار تا آزادانه وآگاهانه اين راه را طى نمايم كه اميدوارم به علت آن  بلاغت وصـحيـح  شمــا مسئله اى نباشد.              

                                 

اگر چه ميدانم برايتان سخت مي باشد ولى برادر جان مسئله مسئله خدايى است واز براى ؟؟؟ پس ؟؟؟   بهركن كه اصلا چرا به جبهه جنـگ رفتى  و مـى روى  بهر حال برادر جان عراق جنگ را بر ما  تحميل كرده است به حريم  مقدس  اسلام  و قران و ايران  تجاوز كرده.به ناموس دختران و زنان  تجـاوز كـرده  و بـه استقلال هجوم برده وميخواهد بدستور اربابش اين  رژيم جمهورى اسلامى  را  نابود كند.

 

شهید عین الله دهراب پور

 

 ميخواهد آزادى ما را سلب كند پس طبق احكام اسلام واجب است كه جلويش‌ مقاومت كرده وتــوى دهانش كوبيـده وآنـرا خـرد كرده و بر خـود ميـدانم ومـن نيـز يكى از اين افراد خرد كننده دهان عراق بـاشم وبهـر حـال اگـر شايسته باشيم ميرويم                         

 

ميرويم تا استقلال نامه را با نثار خون خـود ، جـوان نامه افتخار نامـه اسلـام وايـران را تـا ابـد امضــاء نمائيم.مى روم بانثاررونثار خونم درخت اسلام را آبيارى كنم تا ميوه دهـد ميروم تا مثـل  بقيه افراد مسلمان به اسلام خدمتى كرده باشم وبالاخره ميروم تا به لقاء الله برسم وهمجوار خدا باشـم اگـر شايسته باشم وخدا آگاه است كه ايـن راه كـه ميـروم آگاهانه اختيارانه است.

 

با كمال خلوص  نيت ميروم و تو خودت بنده را ميشناسى  به هرحال برادر جـان دوست دارم شهيد  شوم  چون  اين  شهيد است كه باريختن خون خود تمام گناهانش بخشوده ميشود اين شهيد است كه بقول استاد مطهرى شمع محفل بشريت است كه  جامعه محفـل تاريك را روشن ميكند و ميسوزد ولى نابود نمى شود

 

 دريك جمله  اين  شهيد است كه زنده هميشه تاريخ است.

 

و بـدان كه اوليـاء و انبـيـاء چقدر عاشق شهادت بودند پس ما كه خود را  پيرو و شيعه‌آ نها ميدانيم  بايد مثل‌آ نها  باشيم. كه  يك از انبياء واولياء خدا دربستر مرگ مردند. به قول حضرت على (ع) اين مـرگها  شهادت  است وتو ميدانى كه حضرت على (ع ) چقدر عاشق اين مرگ يعنى‌شهادت بود !مردان خوب  خدا  همگى  به حالتى شهيد شدند

 

.پــس اى برادرم آگاه باش وتورابه اين مرگ شريف آگاه وتشويق ميكنم همانطوريكه خودم ميروم تا اين مرگ شريف را دريابم بطورخلاصه بقول مرادى:                                                                                      

اگر مرد رهى ميان خون بايد رفت وز پاى فتاده سرنگون بايد رفت      اى آنكه مرگ طبيعى سراغمان نيامد پس بايد  سراغش رفت

 

وزحمت كشيد تا آن را يافت وهمينكه تو براى خدا وارد كار شوى خدا را بهار ؟؟؟ ميدهد   وانشاء  الله ما ميرويم تا راه كربلا را براى شما آزاد كنيم

                     

برادر كوجكت عين الله دهراب پور           

                                       هفتم ارديبهشت ماه يكهزار سيصد شصت و يك      

 

گفتنی است شهید عین الله دهراب پور به عنوان شهید شاخص بسیج دانشجویی استان کهگیلویه وبویراحمد در سال 93 معرفی شده است.

 

گوشه ای از تصاویر این شهید با همرزمانش را در زیر مشاهده نمایید.

شهید عین الله دهراب پور
شهید عین الله دهراب پور
شهید عین الله دهراب پور
شهید عین الله دهراب پور
شهید عین الله دهراب پور
شهید عین الله دهراب پور
شهید عین الله دهراب پور

نظرات کاربران

قلم_گزینشی
شبکه اطلاع رسانی دانا