نظرخواهی

انتصاب های استاندار جدید را برای پیشرفت استان چگونه ارزیابی می کنید؟

تازه های سایت

سید موسی خادمی
20% (4 رای)
سید باقر موسوی
50% (10 رای)
سید ضیاء الدین رضا توفیقی
10% (2 رای)
سید ضیاء هاشمی
10% (2 رای)
مسعود حسینی
10% (2 رای)
تمام آرا: 20
شبکه اطلاع رسانی دانا
قلم_گزینشی