نظرخواهی

انتصاب های استاندار جدید را برای پیشرفت استان چگونه ارزیابی می کنید؟

تازه های سایت

پربیننده ها

10. مرداد 1396 - 10:51
یکی از مدیران کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از امکانات و تجهیزات یک اداره کل شامل گریدر و لودر برای باغ شخصی خود جاده دسترسی ایجاد کرده است.

استفاده شخصی از تجهیزات دولتی توسط این مدیر کهگیلویه و بویراحمدی در حالی اتفاق افتاده است که بسیاری از جاده های روستایی در این استان به دلیل کمبود وسایل میکانیکی مانند لودر و بولدزر همچنان مسدود بوده و برخی نیز به طور کلی از نعمت راه مناسب بی بهره هستند. از طرفی این مدیر شهرستانی در حالی اقدام به انجام این قبیل کارها می کند که مورد حمایت مدیرکل استانی خود است.

نظرات کاربران

شبکه اطلاع رسانی دانا