نظرخواهی

آیا ازعملکرد مهدی روشنفکر در توسعه شهرستان های بویراحمد، دنا و مارگون راضی هستید؟

تازه های سایت

15. بهمن 1394 - 8:03
باید مردم را ازدرگیری های کاذب و بیهوده ای که بهترین خوراک منفعت طلبان سیاست باز جناح ها هست به سمت درگیری و جنگ حقیقی ولی فقیه- توده مردم با خواص استعلاخواه و پرروی اهالی سیاست هدایت کرد.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي چهارفصل،‌  محمد جهانبخش دبیر جریان عدالتخواه استان کهگیلویه و بویراحمد جنگ حقیقی در جمهوری اسلامی را عدالتخواهی و ارتقاء فرهنگ عمومی دانست و در یادداشتی نوشت:

 

بی گمان ازمهمترین عوامل موثر در تغییر رفتارهای انسان ها در جوامع بشری فرهنگ عمومی آن جامعه است. چه اینکه فرهنگ عمومی همواره به عنوان یک پارادایم برتمامی مناسبات سیاسی ، فرهنگی واجتماعی مردم در هر عصری تاثیر گذاز است. درطول تاریخ حاکمیت ها همواره براساس مدیریت افکار عمومی در مناسبتها وساحتهای مختلف اجتماعی و هدایت فرهنگ عمومی توانسته اند استقرار اندیشه سیاسی خود را تحکیم کنند. بنابراین بین فرهنگ عمومی هرجامعه و نوع تفکر حاکمان همواره یک تناسب مستقیم ومعناداری وجود دارد.

 

به طور مثال هرگاه درجامعه ای هویت ملی واستقلال فکری  آن جامعه تهدید شود اگر حاکمان ان بتوانند درجهت احیای این هویت تلاش کنند بی گمان در ثبات وحاکمیت اندیشه سیاسی خود موفق خواهند بود. دولتها در حاکمیت های دموکراسی وشبه دموکراسی که با آراء  عمومی مردم به روی کار می آیند نیز ازهمین قاعده استفاده می کنند. بطور مثال در بعداز انقلاب اسلامی همه دولتهای برامده ازرای مردم با مدیریت افکار وفرهنگ عمومی توانستند  پارادایمهای فکری خود را در عرصه های مختلف سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی  جامعه مسلط کنند.

 

در بعداز جنگ به علت ویرانی های ناشی از ۸سال جنگ تحمیلی، دولت آقای هاشمی باشعار سازندگی وبازسازی کشور توانست بامدیریت افکار و فرهنگ عمومی به روی کار بیاید. اینکه آقای هاشمی با چه مدلی وباچه قیمتی سازندگی و بازسازی رادر کشور انجام داد صحبت دیگری است ومجال پرداخت به ان نیست. دردوره بعد به علت سخت گیرهای دولت آقای هاشمی در بحث آزادیهای مدنی   و بستن فضای نقد و… آقای خاتمی با شعار آزادی  و توسعه سیاسی توانستند اعتماد مردم را جلب کنند  و۸ سال با شعار جامعه مدنی وتو سعه سیاسی در دیپلماسی داخلی و تنش زدایی در دیپلماسی خارجی بر مناسبتهای این کشور حاکم شوند.

 

اواخر دولت اصلاحات مشکلات اقتصادی ،فقر ،تبعیض  و..تضعیف برخی از مبانی دینی و شعائر مذهبی باعث شد آقای احمدی نژاد باشعار بازگشت به اصول اولیه انقلاب و احیای ارزشهای کمرنگ شده ی دوره قبل افکار عمومی مردم را به طرف خود جلب نماید و توانست این پارادایم رابر مناسبتهای سیاسی اجتماعی وفرهنگی کشور مسلط کند… در اواخر دولت احمدی نژاد به علت برخی بی تدبیری ها وکارشکنی ها ی داخلی و خارجی و همچنین مساله تحریم و فشار بی سابقه دشمن در حوزه اقتصاد که از خروجی های فتنه ۸۸ بود، این بار آقای روحانی توانست باشعار حل مشکلات معیشتی و اقتصادی درصدروز و احیای عزت مردم ایران اعتماد مردم راجلب وبه عنوان یازدهمین رئیس جمهور ایران انتخاب گردد…

 

جنبش عدالتخواه دانشجویی که با پیام امام عدالتخواهشان در سال ۸۱  فعالیتشان را شروع کردند نیزدرصدد عمومی شدن گفتمان عدالتخواهی درجامعه است. اکنون باگذشت ۱۳ سال از عمر این جنبش ، توفیقات زیادی نیز درعمومی شدن این فرهنگ بدست آورده است ،ازجمله روی کار آمدن دولت نهم در عرصه سیاسی ، توجه مسیولین به مشکلات واقعی مردم ازجمله فقر ، فساد وتبعیض .. عمومی شدن فرهنگ نقد وپرسشگری از مسولین حاکمیتی.. تولید هزاران ساعت برنامه تلویزیونی ، نشریه، جزوه، تولید  ادبیات عدالتخواهی و چندین هزار کار نظری و مدل اجرایی پیرامون عدالتخواهی و مطالبه گری و سایر فعالیت ها درجهت حاکم شدن این پارادایم در کلیه مناسبتهای سیاسی ، اجتماعی وفرهنگی مردم ومسئولین گام برداشته است.

 

جریان مردمی عدالتخواه استان نیز همانند جنبش درجهت همین هدف (عمومی شدن گفتمان عداتخواهی) مشغول فعالیت است. عدالتخواهی به دنبال حرکت  ازوضع موجود نامطلوب به سمت وضع موعود مطلوب است .  دال مرکزی واصلی ارمانشهر جامعه آخرالزمانی تشیع عدالت است. وبرای رسیدن به این جامعه مطلوب ما ناگزیر به عمومی شدن فرهنگ عدالتخواهی هستیم. بنابراین برای انقلاب اسلامی که آرمانشر و اتوپیای خود رادر اخرالزمان براساس اموزه های تشیع می بیند گریزی جز عدالتخواهی نیست.

 

 

مشروعیت حکومت دینی واعمال ولایت حاکمان آن جز با حاکم شدن پارادیم عدالت تحقق نمی پذیرد. حال که درآستانه دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم، جریان عدالتخواه مردمی استان نیزبا ورود خود به عرصه ی الهی سیاسی انتخابات در کهگیلویه ی بزرگ  بیش از هر چیز، گام بلندی را جهت ارتقاء سطح فرهنگی مردم وحاکم شدن  گفتمان عدالت درفضای استان برداشته است. بی گمان چالش آینده پیش روی نظام که از طریق دشمنان ومعاندان داخلی مدیریت خواهد شد، مسئله کار آمدی نظام اسلامی است.

 

عملکرد نامناسب جریانهای چپ وراست وعدم نمایندگی مطالبات واقعی مردم  توسط این جریانها به این مسئله دامن خواهدزد. بنابراین جریان عدالتخواه بادرک صحیح این چالش ودرجهت پیشبرد اهداف  آرمانی نظام اسلامی  معتقد است معیارها و نظام انتخاب مردم باید تصحیح گردد. و دوقطبی های کاذب سیاسی  ناکارامد باید برچیده شود و جنگ حقیقی اسلام ناب و اسلام امریکایی، جنگ فقر وغنا، جنگ دو تلقی از اسلام که یک تلقی معتقد است می توان در فرمانیه زندگی کرد و فاصله ی کوتاه منزل تا محل کار  را با بنز اخرین مدل طی کرد و شب نیز روضه ی اباعبدالله برگزارکرد و اما  نگاه مترقی و ناب دیگر معتقد است که دین همه ی دین است و نمی توان ادعای انقلابی گری و خط امامی و پیروی از ولایت فقیه کرد و در سطح مرفه ترین افراد  جامعه زندگی کرد و در مقابل فسادها و ناعدالتی ها سکوت کرد.

 

باید مردم را ازدرگیری های کاذب و بیهوده ای که بهترین خوراک منفعت طلبان سیاست باز جناح ها هست به سمت درگیری و جنگ حقیقی ولی فقیه- توده مردم با خواص استعلاخواه و پرروی اهالی سیاست هدایت کرد تا با عرض اندام قدرت بدست امده ی از مردم و جمهوری اسلامی، در نقاط عطف و بزنگاه های حساس برای تحقق خواسته ای بی منطقشان ولی فقیه را تحت فشار قرار ندهند.

انتهای پیام/

نظرات کاربران

شبکه اطلاع رسانی دانا
قلم_گزینشی