نمایش 81 - 90 از 378
شاید نخواهیم باورکنیم اما تهاجم خاموش تفکر اتکا به غرب و اروپا و گذر از جمهوریت و اسلامیت با باقی ماندن عنوان جمهوری اسلامی از درون انقلاب اسلامی را با چالشی بزرگ روبرو خواهد کرد
این یادداشت در صدد توضیح و تبیین این وضعیت است که چرا در بویراحمد مردم در یک پوشش محافطه کارانه رای خود را مخفی می کنند و یا به همه ی جریان ها و کاندیداها قول همکاری می دهند.
اگرچه ،گابریل تارد واژه همگان را مناسب تر از انبوه خلق می داند که تناسب بیشتری با شکل ارتباطی تلگرام دارد و همگان را اجتماع فکری می داند که لزوما اتصال فیزیکی ندارند و کنش و واکنش دور و توسط جمع نامجاور رخ می دهد اما توان تغییر رفتار و نظر فرد در گروه ،که گوستاولبون بدان اشاره می کند ، یکی از پایه های قدرت تلگرام را در انتخابات شکل می دهد
باید مردم را ازدرگیری های کاذب و بیهوده ای که بهترین خوراک منفعت طلبان سیاست باز جناح ها هست به سمت درگیری و جنگ حقیقی ولی فقیه- توده مردم با خواص استعلاخواه و پرروی اهالی سیاست هدایت کرد.
نگاهی به برخی از نظرسنجی رسانه‌ها /
مدیران سایت‌ها و فعالین این عرصه هم بد نیست در این قبیل کار‌ها کمی جانب احتیاط را داشته باشند و همه دغدغه‌شان جذب دو اسپانسر بیشتر و یا مخاطب بیشتر نباشد چرا که این رفتار‌ها تنها به افزایش حساسیت‌های کاذب منجر می‌گردد.
نزدیک انتخابات که می رسد رفع محرومیت می شود اصلی ترین شعارکسانی که هیچ سنخیتی با محرومیت ندارند؟
محسن كاظمس خواه
نامه اي به رياست مجلس شوراي اسلامي در خصوص لغو ماده 16 :
متاسفانه بعد از بازنشستگی این حقیر علی رغم وجود سلاح های کم خطر و نیمه خودکار در انبارها در تاریخ6/7/90 بدون نظر خواهی با سازمان بسیج عشایری مصوبه ماده 16 مجلس شورای اسلامی مانع از تعویض و تحویل مطالبات سلاح عشایر گردید که همین امر سبب رنجش و آزردگی خاطر بسیاری از عشایر غیور بعنوان یکی از مستحکم ترین دژها در مقابل حملات بیگانگان شد.
قوم گرایی صرف بدور از توجه به معیار های اصیل در انتخاب و معرفی کاندیدا برای انتخابات مختلف، راهی انحرافی است که تمامی محاسبات ما را به هم خواهد ریخت، به گونه ای که با کم توجهی و بدون از بررسی فضای جامعه و استان از هر تش، تیره، عشیره یا طایفه، کاندیدا معرفی می شودو این عمل مذمومی است که همه از آن غافل هستیم.
خلا فرهنگ انتخاب عقلانی و مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی با در نظر گرفتن وظایف یک نماینده از منظر قانون اساسی، به درستی در میان آحاد جامعه تبیین نگردیده است. این خلا خود عامل مهمی است که مردم کم کاری و ضعف مسئولان اجرائی را در فرد نماینده دنبال می‌کنند.
یادداشت روز:
اکنون مردم شریف استانم را خطاب قرار می دهم که به نظر شما همه عدم پیشرفت مطلوب استانمان تقصیر مسئولانمان است؟ آیا ما مردم هم سهمی از این تقصیر نداریم؟ آیا از همه نمایندگانی که تا کنون به مجلس فرستاده ایم رضایت داریم؟

صفحه‌ها