نمایش 121 - 130 از 285
استفاده افراد شاخص و البته فاسد براي بستن ليست اصلاحات براي رفع اختلافات بسياري است كه در ميان خرده گروه هاي جوان و جديد اصلاح طلبان ايجاد شده است اما اين افراد همچون نمك گنديده اي هستند كه وااسفا به اينها و هم دم خروسي هستند كه حضرت عباسي ديگر آبي براي اصلاحات گرم نمي كنند و آبرويي هم جمع نمي كنند.
مرز بویراحمد و اصلاحات واقعی با شما علاوه بر بحث حق و باطل بودن، میزان وفاداری به اصول قانون اساسی نظام است و کسی از مردم بویراحمد و دنا به حرف شما با سابقه معلوم در فتنه گری وقعی نمی نهند.
نتیجه تایید صلاحیت ها مشخص شده و حالا می توان با بررسی دقیق وزن و توانایی کاندیداهای موجود، به دنبال فردی از میان آن ها بود که بتواند عزت بر باد رفته بویراحمد را باز گرداند.
هدایت خواه رقیبی قوی که خواب را از چشم خیلی ها گرفته واین ترس از شکست آنان را وادار به خیال پردازی کرده است.
النهایه، حاج زارع به بدفرجامی گرفتار شده است؛ به همان دردی که رقیب ۴ سال پیش مبتلا شده بود و بدین وسیله خوشه آن را چیده بود، مبتلا شده است. این روزها حرف بسیاری از مردم «نه» به «وضع موجود» و «نمایندگی زارع» است
گنجشکی بر شاخه درختی نشسته بود و هنگامی که اراده بلند شدن از شاخه کرد، خطاب به درخت تنومند گفت:خودت را بگیر که من بلند شدم.درخت در جواب گفت:آمدنت را متوجه نشدم که رفتنت را احساس کنم!
این یادداشت در صدد توضیح و تبیین این وضعیت است که چرا در بویراحمد مردم در یک پوشش محافطه کارانه رای خود را مخفی می کنند و یا به همه ی جریان ها و کاندیداها قول همکاری می دهند.
باید مردم را ازدرگیری های کاذب و بیهوده ای که بهترین خوراک منفعت طلبان سیاست باز جناح ها هست به سمت درگیری و جنگ حقیقی ولی فقیه- توده مردم با خواص استعلاخواه و پرروی اهالی سیاست هدایت کرد.
نگاهی به برخی از نظرسنجی رسانه‌ها /
مدیران سایت‌ها و فعالین این عرصه هم بد نیست در این قبیل کار‌ها کمی جانب احتیاط را داشته باشند و همه دغدغه‌شان جذب دو اسپانسر بیشتر و یا مخاطب بیشتر نباشد چرا که این رفتار‌ها تنها به افزایش حساسیت‌های کاذب منجر می‌گردد.
نزدیک انتخابات که می رسد رفع محرومیت می شود اصلی ترین شعارکسانی که هیچ سنخیتی با محرومیت ندارند؟

صفحه‌ها