نظرخواهی

انتصاب های استاندار جدید را برای پیشرفت استان چگونه ارزیابی می کنید؟

تازه های سایت

28. مهر 1393 - 9:30
جمعی از بسیجیان حوزه شهید بهشتی بخش زیلایی در طی یک حرکت جهادی اقدام به رنگ آمیزی و ترمیم دبستان عشایری این بخش از شهرستان بویراحمد نمودند.

به گزارش چهارفصل، جمعی از بسیجیان ناحیه عشایر استان کهگیلویه وبویراحمد در حرکتی جهادی به همت بسیج سازندگی این ناحیه رنگ آمیزی، فضاسازی و ترمیم دبستان آبسته بخش زیلایی را انجام دادند.

 

در تصاویر زیر شما می توانید عشق  وارادت این بسیجیان در رنگ آمیزی یک مدرسه آن هم در یک منطقه محروم استان کهگیلویه وبویراحمد را مشاهده نمایید.

ترمیم و رنگ آمیزی دبستان عشایری بخش زیلایی توسط بسیجیان
ترمیم و رنگ آمیزی دبستان عشایری بخش زیلایی توسط بسیجیان
ترمیم و رنگ آمیزی دبستان عشایری بخش زیلایی توسط بسیجیان
ترمیم و رنگ آمیزی دبستان عشایری بخش زیلایی توسط بسیجیان
ترمیم و رنگ آمیزی دبستان عشایری بخش زیلایی توسط بسیجیان
ترمیم و رنگ آمیزی دبستان عشایری بخش زیلایی توسط بسیجیان
ترمیم و رنگ آمیزی دبستان عشایری بخش زیلایی توسط بسیجیان
ترمیم و رنگ آمیزی دبستان عشایری بخش زیلایی توسط بسیجیان
ترمیم و رنگ آمیزی دبستان عشایری بخش زیلایی توسط بسیجیان
ترمیم و رنگ آمیزی دبستان عشایری بخش زیلایی توسط بسیجیان
ترمیم و رنگ آمیزی دبستان عشایری بخش زیلایی توسط بسیجیان
ترمیم و رنگ آمیزی دبستان عشایری بخش زیلایی توسط بسیجیان
ترمیم و رنگ آمیزی دبستان عشایری بخش زیلایی توسط بسیجیان
ترمیم و رنگ آمیزی دبستان عشایری بخش زیلایی توسط بسیجیان

نظرات کاربران

شبکه اطلاع رسانی دانا
قلم_گزینشی