نظرخواهی

انتصاب های استاندار جدید را برای پیشرفت استان چگونه ارزیابی می کنید؟

تازه های سایت

پربیننده ها

4. تير 1396 - 17:23
رانندگان تاکسی بیسیم شهر یاسوج برای هفتمین بار متوالی در پی افزایش غیر قانونی عوارض به شرکت های تاکسی بیسیم جلوی استانداری تجمع کردند.

به گزارش سایت خبری چهارفصل، یکی از رانندگان تاکسی بیسیم در پاسخ به این سوال که علت اعتراض شما در جلوی استانداری چیست؟، گفت: مشکل ما این است که مر قانون رعایت نمی شود چرا که قانون برای اینها مصوب کرده است که ماهانه 100 هزار تومان از رانندگان دریافت کنند اما آقایان به فشارها و آشنایی بازی هایی فشار می آورند به راننده که 150 هزار تومان باید پرداخت کند.

وی اظهار کرد: این شرکت های تاکسی بیسیم قاعده جدیدی را تعریف کردند که راننده اگر بخواهد 8 ساعت کار کند ماهانه 100 هزار تومان و اگر بخواهد بیشتر از آن کار کند باید 210 هزار تومان پرداخت کند.

این راننده تاکید کرد:قرار داد این آقایان مشکل دارند و یک طرفه است، الان به من گفتند که قرار داد شما یک ساله است و باید بیسیم خودت را تحویل بدهی و در جایی دیگر خواسته های نامعقولی دارند که مثلا باید پیجر های این شرکت را باید در هر نقطه ای از شهر را به صورت رایگان جابه جا کنی.

یکی دیگر از تاکسی بیسیم های شهر یاسوج گفت: از تاریخ  95/06/15 هفتمین اعتراض تاکسی بیسیم های شهر یاسوج است حال قرار است که رئیس کل دادگستری با بازرسی و فرمانداری جلسه ای بگیرند تا این مشکل را رفع کنند.

این راننده با بیان اینکه طبق مصوبه سازمان صنعت، معدن و تجارت باید هر راننده 100 هزار تومان  پرداخت کند، گفت:  بعد از اعلام این نرخ هیات عالی نظارت یک نامه ای فرستاد که قرار دادها تابع رضایت طرفین اتس و اتحادیه نیز بر ان نظارت کند و اما قرارداد شرکت های تاکسی بیسیم یک طرفه است و به اجبار به راننده می دهند که ان را امضا کند.

وی یادآور شد: از شهریورماه سال 95 تا الان هیچ مسئولی نمی تواند این هماهنگی این مسئولان برقرار کند و تعجب می کنم هیچ کدام از این مدیران نمی توانند مشکل به این کوچکی را برطرف کند.

اعتراض رانندگان تاکسی بیسیم

دانلود

نظرات کاربران

شبکه اطلاع رسانی دانا